Υπηρεσίες


Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αναβάθμιση Η/Υ

Επέκταση-Αντικατάσταση Μνημών Ram

Επέκταση- Αντικατάσταση Σκληρών Δίσκων.

Αναβάθμιση Επεξεργαστών.

Αναβάθμιση- Αντικατάσταση CD ROM, DVD ROM, Blue Ray.

Αναβάθμιση καρτών γραφικών και ήχου.

Παραμετροποίηση Περιφερειακών και αξεσουάρ, όπως (Εκττυπωτές, Πολυμηχανήματα, Web Κάμερες κλπ)
Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων
Εξετάζουμε και αναλύουμε τις ανάγκες τις επιχείρησης σας ώστε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες και κατάλληλες λύσεις.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα μηχανοργάνωσης ανάλογα με το είδος και το πλήθος των δραστηριοτήτων σας.

Εκπαιδεύουμε τα στελέχη σας σε σύγχρονα προγράμματα μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διαχείρισης.
Σχεδιασμός ιστοσελίδων
Ο σωστός σχεδιασμός και η ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση στην διαδικτυακή εποχή που ζούμε. Η ιστοσελίδα αποτελεί πλέον την πρώτη εικόνα της επιχείρησής σας και σας δίνει πολλές νέες δυνατότητες επικοινωνίας με τους πελάτες σας.

Η εμπειρία μας στην κατασκευή ιστοσελίδων και οι σύγχρονες σχεδιαστικές μας τάσεις, μας καθιστούν ιδανική επιλογή για κάθε είδους επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.